Pyöräilyraati

31.1.

Tutustukaa koulun lähiympäristöön pyöräillen.

  • Piirtäkää karttaan kunkin oppilaan turvallisin pyöräreitti kouluun/lyhin reitti kouluun. Miettikää, keiden reitti on sellainen, että pyöräily on sujuva, viihtyisä ja turvallinen tapa kulkea kouluun.
  • Vertailkaa kävellen, pyörällä, julkisilla kulkuvälineillä ja autolla tehtäviä koulumatkoja. Mikä on nopein/lyhin/mukavin tapa?  Perustelkaa.
  • Käykää valokuvaamassa hankalilta tuntuvat liikennejärjestelyt koulun läheisyydessä ja koulun pihalla. Pohtikaa, miten niitä voisi järjestää toisin.
  • Valokuvatkaa pyöräilyn kannalta turvalliset liikenneratkaisut ja pohtikaa, mikä tekee ne sellaisiksi.
  • Ehdottakaa pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta lisääviä liikenneratkaisuja.
  • Pohtikaa, miten koulu/kunta voisi edistää koulumatkapyöräilyä ja lisätä pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta.
  • Esitelkää ehdotuksenne liikenneturvallisuuden parantamiseksi: tehkää valokuvanäyttely, posteri, power point -esitys tai vaikka näytelmä.
  • Työstäkää ehdotusta: kirjoittakaa mielipidekirjoitus paikallislehteen, kirje koulun rehtorille/vanhempainyhdistykselle/kunnan liikennesuunnittelijoille.
  • Osoittakaa liikenteen pulmakohtia polkemalla koulun lähiympäristössä ”kriittisen pyöräretken” hengessä. Kutsukaa kaupungin ja median edustajia paikalle.

 

 

Kommentointi on suljettu.