Katuajokoulutus 11-vuotiaille

3.4.

Katuajokoulutus valmistaa nuoria ajamaan muun liikenteen seassa silloin kun pyörätietä ei ole. Lain mukaan jalkakäytävillä pyöräily on sallittua 12 ikävuoteen saakka. Siirtyminen jalkakäytävältä kadulle ajamiseen vaatii uudenlaista muiden tiellä kulkijoiden huomioon ottamista ja reagoimista muun liikenteen kulkuun. Katuajokoulutusta olisikin hyvä järjestää jo 11-vuotiaille, ennen kuin nuorten pyöräilijöiden on siirryttävä pois jalkakäytävältä.

Katuajokoulutus voi alkaa lyhyestä ”teoriatunnista”, jossa käydään läpi keskeiset väistämisvelvollisuuksia, kääntymistä, suuntamerkkejä, tilan ottamista ja vuorovaikutusta koskevat liikennesäännöt. Teorian lisäksi on tärkeää ajaa liikenteessä: käytännön katuajoharjoitukset tuovat kokemusta ja antavat mahdollisuuden toteuttaa teoriassa opittuja asioita käytännön liikennetilanteissa. Harjoittelu ohjatussa ryhmässä lisää turvallisuuden tunnetta ja tekee kadulla ajamisesta hauskaa.

Katuajokoulutus on luontevaa toteuttaa osana koulujen liikennekasvatusta. Katuajokoulutuksen voi järjestää myös vanhempainiltana: nuorille ja vanhemmille suunnattu koulutus yhteisessä vanhempainillassa muistuttaa perheitä siitä, että pyöräily on myös tärkeä osa vapaa-ajan liikkumista.

Lisätietoja koulutuksen järjestämiseksi voi kysyä paikallisilta pyöräilyjärjestöiltä ja Pyöräilykuntien verkostolta.

V_B4D6281_resize

Kommentointi on suljettu.