Pyörällä kouluun -päivä koko toukokuun 2020 ajan

Miten teidän koulussanne kannustetaan koululaisia pyöräilemään? Kaipaatteko lisää vinkkejä tai haluatteko jakaa oivalluksianne muille? Pyöräilyviikolla järjestettävä Pyörällä kouluun -päivä on loistava hetki tuoda lasten pyöräilyä näkyväksi ja edistää turvallista pyöräilyä arjessa. Keväällä 2020 kannustamme opettajia antamaan Pyörällä kouluun -päivän tehtäviä etänä työskenteleville koululaisille!

Pyörällä kouluun -kuukauden viettämisellä Pyöräilykuntien verkosto ja sen yhteistyötahot haluavat kannustaa kaikenikäisiä koululaisia pyöräilemään päivittäin. Kevään 2020 etäkoulu ja etätyö ovat jo johtaneet siihen, että lapset ja perheet pyöräilevät tavalllista enemmän. Rohkaisemme kouluja jatkossa pohtimaan erityisesti sitä, miten myös alimpien luokkien oppilaiden koulumatkapyöräilyä voitaisiin edistää. Tavoitteena on, että jokainen lapsi voisi halutessaan pyöräillä arkimatkat sujuvasti ja turvallisesti — alkuun yhdessä aikuisten kanssa ja taitojen ja kokemusten kartuttua itsenäisesti. Lisäksi kannustamme opettajia polkemaan koululaisten kanssa koulupäivän aikana liikuntapaikoille, kirjastoon, luonto- ja kulttuurikohteisiin tai ihan muuten vaan.

Lasten itsenäisen ja turvallisen liikkumisen edistäminen on aikuisten vastuulla. Pyöräilyssä tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen kuuluu sekä kodille että koululle. Lapsi oppii pyöräilemään ja liikkumaan turvallisesti liikenteessä, kun hänen kanssaan pyöräillään ja liikutaan liikenteessä. Jos liikenneympäristön puutteet ovat este pyöräilylle, kannattaa ne kartoittaa yhteistoimin: kunnan liikennesuunnittelijat, koulut ja perheet ovat avainasemassa koululaisten aktiivisen ja turvallisen liikkumisen edistämisessä. Tavoite on, että lasten liikkumista ei tarvitse rajoittaa liikenneympäristön puutteiden vuoksi. Sen sijaan liikenneympäristön puutteet tulee korjata, jotta kaiken ikäiset voivat liikkua aktiivisesti ja turvallisesti. Valtakunnallinen Fiksusti kouluun -ohjelma koordinoi ja tuottaa parhaita käytäntöjä ja toimenpiteitä aktiivisten koulumatkojen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Pyöräilyyn kannustava päivä voi olla valtakunnallinen Pyörällä kouluun -päivä tai joku muu päivä kevään kuluessa. Ehdotuksia pyöräilytapahtumien järjestämiseksi löytyy kohdasta ’vinkit’.

Vinkkejä voi kommentoida tai vaikka ehdottaa uusia tapahtumia kirjoittamalla kommentti artikkelien alapuolella olevaan kommenttikenttään.

Yhteystiedot: Sanna Ojajärvi; sanna.ojajarvi (at) poljin.fi; 040 5275632